Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Συνάντηση Συλλόγων Γονέων και Διδασκόντων του 8ου Δημοτικού Σχολείου Θήβας

Έγινε σήμερα η συνάντηση των δύο συλλόγων όπου συζητήθηκαν πολλά και σοβαρά θέματα. Οι δάσκαλοι του σχολείου μας, τόνισαν την συμπαράστασή τους στην προσπάθειά μας και συμφώνησαν μαζί μας στις ανάγκες που υπάρχουν εντός και εκτός του σχολείου.
Η πείρα τους και οι γνώσεις τους αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα για όλους εμάς τους γονείς, που θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε να πετύχουμε στο έργο μας. Οι δάσκαλοι του σχολείου μας θα είναι πάντα δίπλα μας και τους ευχαριστούμε για αυτό.
Σε ότι αφορά στη συνάντηση εμφανίστηκαν πολλά θέματα τα οποία χρήζουν της άμεσης παρέμβασης του συλλόγου ώστε να δυναμώσουμε την προσπάθεια των δασκάλων μας για ένα καλύτερο σχολείο.
Τα θέματα που αναφέρθηκαν είναι πολλά ανάμεσα στα οποία και τα εξής:
1. Η ανεργία στον χώρο των διδασκόντων η οποία απειλεί πλέον το σύνολο των δασκάλων και κρέμεται σαν απειλή επάνω τους, δυσχεραίνοντας το έργο τους.
2. Η υπολειτουργία του ολοήμερου σχολείου μέσω της συστηματικής διαρκούς υποβάθμισής του με τελικό σκοπό την παύση της λειτουργίας του. Σήμερα στο ολοήμερο σχολείο του 8ου Δημοτικού φοιτούν 45 μαθητές. Υπάρχει ένας και μοναδικός δάσκαλος ο οποίος αναγκάζεται να εργάζεται περί τις 10 ώρες ημερησίως, εντελώς μόνος του, δίχως καμία απολύτως βοήθεια με βάση τις απαιτήσεις του Υπουργείου ( με την γνωστή ανταμοιβή). Πρέπει παράλληλα να βοηθά τα παιδιά στην μελέτη τους αλλά και σε όλες τις ανάγκες τους ενώ έχει και την ευθύνη της φύλαξης. Παράλληλα όλα αυτά γίνονται μέσα σε μία και μοναδική αίθουσα όπου τα παιδιά διαβάζουν, τρώνε, ξεκουράζονται, παίζουν. Νομίζουμε πως οποιοδήποτε σχόλιο είναι περιττό. Θέλουμε όμως να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε καταρχήν αυτόν τον Δάσκαλο που παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατήσει ζωντανό το ολοήμερο σχολείο του 8ου Δημοτικού Θήβας με όσες δυνάμεις έχει.
3. Υπάρχει προβληματισμός μεταξύ των δασκάλων μας για την υποχρεωτική συγχώνευση τμημάτων που θα ανεβάσουν το σύνολο των μαθητών εντός της τάξης σε περισσότερα από 25 παιδιά. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αδύνατη η διδασκαλία σε τάξεις με τόσο μεγάλο αριθμό παιδιών.
4. Δημιουργούνται δυσχέρειες στην λειτουργία του σχολείου εξαιτίας των ισχνών κρατικών επιχορηγήσεων. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι η επιδότηση του σχολείου είναι για φέτος 7000 € για το σύνολο των εξόδων όταν μόνο τα έξοδα του πετρελαίου θέρμανσης ανέρχονται σε 10000 €.
5. Σοβαρές οικονομικές δυσκολίες υπάρχουν και για τους ίδιους τους δασκάλους μας όταν καλείται ένας πρωτοδιόριστος καθηγητής να ζήσει με 650 € τον μήνα ενώ οι παλιότεροι ακόμα και με 12 χρόνια προϋπηρεσίας δεν λαμβάνουν περισσότερα από 900 € τον μήνα. Σας θυμίζουμε ότι στις προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκει και η Ελλάδα, οι δάσκαλοι λαμβάνουν από 2500 € μέχρι 5500 € ( παράδειγμα Φιλανδίας).
6. Εξαιτίας της ύπαρξης αρκετών αλοδαπών μαθητών στο σχολείο μας, έχει γίνει αίτηση από πέρσι στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας για την έναρξη τάξης υποδοχής των μαθητών. Το αίτημα έχει παραμείνει αδρανές.
7. Υπάρχει σοβαρό θέμα με την υγιεινή αφού οι καθαρίστριες που απασχολούνται στο σχολείο μας έρχονται από τις 15:00 μέχρι τις 18:00 με αποτέλεσμα όλο το πρωί που το σχολείο λειτουργεί, να μην υπάρχει κανένας απολύτως καθαρισμός. Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα οσμών και έλλειψης υγιεινής.
8. Μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των διδασκόντων σε όλα τα σχολεία της χώρας. Δημιουργείται έτσι σοβαρός κίνδυνος να μην είναι εφικτή η φοίτηση των παιδιών σε περιβάλλον μάθησης αλλά η στοίβαξη σε τάξεις με σκοπό την απασχόλησή τους κάποιες ώρες που οι γονείς δουλεύουν.
9. Ανυπαρξία σχολικού φύλακα στο σχολείο ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες λειτουργίας. Σας θυμίζουμε ότι το σχολείο μας βρίσκεται δίπλα σε δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας οχημάτων με αποτέλεσμα ο κίνδυνος να είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Επιπλέον δεν υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση για την παύση χρηματοδότησης της θέσης του σχολικού φύλακα με αποτέλεσμα να μην μπορέσει κανείς να κάνει κάτι έγκαιρα, πριν ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος.
10. Η ύπαρξη και λειτουργία οργανωμένου εργαστηρίου υπολογιστών και η διαρκής τεχνική υποστήριξη είναι άλλο ένα σημαντικό θέμα. Θυμίζουμε ότι στον σημερινό κόσμο, πόσο μάλλον στον αυριανό, όποιος δεν γνωρίζει υπολογιστή δεν θα μπορεί να μετέχει της κοινωνίας. Επιπλέον τα παιδιά στερούνται ενός πολύ σημαντικού σύγχρονου εργαλείου για την απόκτηση γνώσης.
11. Έλλειψη εποπτικού υλικού διδασκαλίας. Έλλειψη μουσικών οργάνων, υλικού εικαστικών τεχνών. Η τέχνη αποτελεί ένα κομμάτι της παιδείας εξαιρετικά παραμελημένο και αναρωτιόμαστε γιατί. Στην σημερινή εποχή είναι ευρέως γνωστή η επίδραση της τέχνης στον ψυχισμό του παιδιού και στην ικανότητα αντίληψης του κόσμου που υπάρχει γύρω του, με άλλα λόγια στην επίδραση της τέχνης στην ανάπτυξη του συνολικού πνευματικού επιπέδου. Επιπλέον απελευθερώνει την δημιουργικότητα του παιδιού ενώ του ανοίγει νέους ορίζοντες δράσης. Η τέχνη απελευθερώνει τον άνθρωπο. Τα δικά μας παιδιά δεν χρειάζεται να νοιώθουν ελεύθερα και δημιουργικά;
12. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την λειτουργία του κυλικείου του σχολείου. Το κυλικείο του σχολείου αναλαμβάνει ιδιώτης με βάση δημόσιο διαγωνισμό. Ο νικητής του διαγωνισμού δίνει μία προσφορά με βάση την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη να προμηθεύει το σχολείο με τρόφιμα όλο τον χρόνο και σε συμφωνημένο ωράριο. Μέρος των κερδών αποδίδει στο σχολείο ως αντάλλαγμα για την δυνατότητα που του δίνεται να εκμεταλλεύεται το κυλικείο.
Το πρόβλημα προκύπτει όταν ο ιδιώτης δεν τηρεί τίποτα από όσα έχει δεσμευθεί ότι θα τηρήσει. Στο σχολείο μας λοιπόν, δεν αποδίδεται το προσυμφωνημένο ποσό οπότε μειώνονται τραγικά τα έσοδα του σχολείου. Επιπλέον δεν τηρείται το ωράριο λειτουργίας. Επίσης δεν τηρούνται κάποιοι κανόνες όπως η αναγραφή σε εμφανές σημείο στην είσοδο του κυλικείου του ωραρίου λειτουργίας και του τιμοκαταλόγου.
13. Ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. Έλλειψη στέγαστρου στον αύλειο χώρο για τις βροχερές ημέρες. Δεν υπάρχει χώρος γυμναστηρίου ώστε τα παιδιά να παρακολουθούν το μάθημα της γυμναστικής ιδιαίτερα τις ημέρες που βρέχει. Δεν υπάρχει χώρος εκδηλώσεων με αποτέλεσμα τον γνωστό συνωστισμό στην είσοδο του σχολείου όποτε υπάρχει εκδήλωση. Δεν υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο, projectors, οθόνες διδασκαλίας κ.α.
14. Δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα σε ορισμένες οικογένειες δασκάλων όταν και οι δύο είναι εκπαιδευτικοί. Αναφέρθηκε παράδειγμα οικογένειας εκπαιδευτικών όπου η μητέρα βρίσκεται με το παιδί της διορισμένη στην Θήβα και ο πατέρας τα τελευταία τρία χρόνια είναι διορισμένος στην Λήμνο. Όλοι μας ως γονείς μπορούμε να αναλογιστούμε τις δυσκολίες που προκύπτουν τόσο στους γονείς όσο και στο παιδί από αυτή την κατάσταση. Έχουμε ένα κράτος που αποφασίζει ότι δύο δάσκαλοι θα πρέπει να μάθουν στα παιδιά πώς να ζουν όλα μαζί, ώστε να φτιάξουν την αυριανή καλύτερη κοινωνία, όταν αυτοί θα πρέπει να μάθουν πώς να ζουν χώρια! Φυσικά και το παιδί τους θα πρέπει να μάθει να ζει χωρίς τους δύο γονείς! Μόνο με τον ένα! Ένα τέτοιο κράτος δεν θέλει να φτιάξει κοινωνία. Μάλλον θέλει να την διαλύσει. Ένα τέτοιο κράτος που δεν σκέφτεται τον πυρήνα της κοινωνίας που είναι η οικογένεια, δεν θέλει κοινωνία. Θέλει ασυνεννοησία. Θέλει αδυναμία επικοινωνίας. Επιθυμεί διάλυση της οικογένειας και της κοινωνίας.
15. Γραφείο πρωτοβάθμιας στην Θήβα για την ενασχόληση με τα θέματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το γραφείο που λειτουργούσε παλαιότερα στην Θήβα έκλεισε και πλέον λειτουργεί ένα και μοναδικό στην Λειβαδιά για όλη την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας. Το αποτέλεσμα είναι να πρέπει να πηγαίνει κάποιος στην Λειβαδιά για οτιδήποτε απαιτηθεί, δυσχεραίνοντας εξαιρετικά τις διοικητικές και θεσμικές λειτουργίες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Θήβα αλλά και στην Βοιωτία.
16. Συμφωνήθηκε η από κοινού υποστήριξη όλων των παιδιών του σχολείου για την κάλυψη του πρωινού σνακ.

Όλοι μας βλέπουμε ότι τα θέματα είναι πολλά και εξαιρετικά σημαντικά. Ο Σύλλογος Γονέων ευχαριστεί τον Σύλλογο Διδασκόντων για την συνάντηση και για το έργο του προς τα παιδιά μας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου