Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

Θύρες εισόδου στις τάξεις και άλλα τεχνικά προβλήματα

Στο σχολείο μας όπως όλοι ξέρουμε, σε κάθε τάξη υπάρχουν πολύ βαριές μεταλλικές πόρτες. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα ατυχήματος καθώς τα παιδιά είναι πολύ μικρά και δεν έχουν αντίληψη του κινδύνου.
Επίσης υπάρχει ορατός κίνδυνος από την έλλειψη προστατευτικών καλυμμάτων στα φωτιστικά σώματα. Υπάρχει κίνδυνος πτώσης και θραύσης των λαμπτήρων με πιθανό τραυματισμό κάποιου παιδιού. 
Ο Σύλλογος θα απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θηβαίων για το θέμα ζητώντας την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για θέματα ασφαλείας και προστασίας της υγείας των παιδιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου