Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Θηβαίων και δράση Συλλόγου

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στα μέλη μας ότι το σχέδιο δράσης του Συλλόγου έχει κατατεθεί στον Δήμο Θηβαίων. Στην συνάντηση που είχαμε με τον κύριο Γενικό Γραμματέα, συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν όλες σχεδόν οι προτάσεις μας στο πρόγραμμα δράσης του Δήμου. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα. Στην συνέχεια οι προτάσεις αποκτούν μορφή επενδυτικού σχεδίου και συμπεριλαμβάνονται στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς, αφού βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια, με σκοπό την εκτέλεση έργων. Επομένως το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου