Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ Κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ !!!


Το Μάιο 1952 ο νόμος 2159, κατοχυρώνει το δικαίωμα της γυναίκας όχι μόνο να εκλέγει, αλλά και να εκλέγεται στις Δημοτικές και Βουλευτικές εκλογές. Παρόλα αυτά, οι Ελληνίδες δεν μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές του Νοέμβρη που ακολουθεί, αφού δεν έχουν ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Στις επαναληπτικές εκλογές, ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, εκλέγεται στη Θεσσαλονίκη πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία της Ελλάδας, η Ελένη Σκούρα.
Άλλωστε η έννοια του κοινωνικού κινήµατος είναι συνυφασμένη µε τις έννοιες της κυριαρχίας και της σύγκρουσης. Ένα κοινωνικό κίνηµα συγκροτείται αμφισβητώντας θεωρητικά και πρακτικά συγκεκριμένες κυρίαρχες σχέσεις (άρα λογικές, αξίες και πρακτικές) και, αναπόφευκτα, τις επωφελούμενες από αυτές κοινωνικές οµάδες.
Συγκροτείται, συνεπώς, ενόσω εμπλέκεται σε έντονες και παρατεταµένες ιδεολογικές και κοινωνικές συγκρούσεις για τον επαναπροσδιορισµό κατεστηµένων σχέσεων και συνακόλουθα για την ανακατανοµή της ισχύος ανάµεσα σε κυρίαρχες και υποτελείς κοινωνικές κατηγορίες (τάξεις, φύλα, φυλές, εθνότητες).
Στην περίπτωση του φεµινιστικού κινήµατος η βασική λογική που τίθεται σε αµφισβήτηση είναι η διαίρεση του κοινωνικού χώρου σε δηµόσιο και ιδιωτικό και, κυρίως, η αντιστοίχισή του µε τα δύο φύλα. Ο δηµόσιος χώρος της πολιτικής και της οικονοµίας αποδίδεται προνοµιακά στους άνδρες, ο ιδιωτικός της οικογένειας ανατίθεται στις γυναίκες. Μόνο που οι αρετές τους,
 (το συναίσθηµα, η αφοσίωση, η ευαισθησία, η αυτοθυσία, η αυταπάρνηση) συνδέονται άρρηκτα µε την ιδιωτική σφαίρα και άρα η αξία τους οφείλει να αποτιµάται µε κριτήριο την ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις αυτού του χώρου (τη φροντίδα των παιδιών, τη διαχείριση της οικίας, την υποστήριξη του άνδρα στην επαγγελµατική του σταδιοδρομία).
Το φεµινιστικό κίνηµα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά οι συλλογικές προσπάθειες να αντικρουστεί θεωρητικά και πρακτικά το ανωτέρω επιχείρημα, ώστε να ξεπεράσει η γυναίκα τα όρια του ιδιωτικού και να εισέλθει, ισότιµα µε τον άνδρα στο δηµόσιο χώρο. Μια αυτονόητη σήµερα παραδοχή, η οποία, ωστόσο, όπως και οι σύστοιχες πρακτικές χρειάστηκε να περιµένουν τον 19οαιώνα για να βρουν απήχηση. H παρoύσα δε θα αναλάβει, βεβαίως, τον άθλο να τεκμηριώσει το ανωτέρω επιχείρημα, ούτε πολύ περισσότερο να περιγράψει τις πολλαπλές εθνικές του εκδοχές. Στοχεύει απλώς να σκιαγραφήσει - και µάλιστα σε απολύτως αδρές γραμµές – τη συγκρότηση του ελληνικού φεµινιστικού κινήµατος.
Μην ξεχνάμε βεβαίως ότι με το άρθρο 75, παρ. 1 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α’/2.5.2001), καθιερώθηκε η υποχρεωτική, κατ' ελάχιστο στο 1/3, συμμετοχή από κάθε φύλο ως υποψηφίων στα ψηφοδέλτια των Νομαρχιακών και Δημοτικών εκλογών.
Σήμερα ζητώ την ΨΗΦΟ ΣΑΣ και την παρουσία μου στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο για να ακούγετε η φωνή των γυναικών στην πρώτη βαθμίδα της δημοκρατίας που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση για να προβάλω τα αιτήματά μας και να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις για την αναβάθμιση των σχολείων μας, (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια & λύκεια ), αφού αυτά υπάγονται στην αρμοδιότητα του δήμου. Επίσης ζητώ την ΨΗΦΟ ΣΑΣ στο συνδυασμό μας γιατί είμαστε οι μόνοι που μπορούμε ……
Με τιμή
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΙΣΗ του ΠΑΡΙΣΗ

Αναρτήθηκε από agial στις 10:35 π.μ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου