Πρόγραμμα Δράσης

Το πρόγραμμα δράσης όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα προβλέπει τα εξής:

1.       Δημιουργία χώρων αναψυχής για τα παιδιά, παιδική χαρά, σε κάθε γειτονιά της πόλης και περιμετρικά της πόλης όπου υπάρχει δυνατότητα, σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. 
2.       Δημιουργία χώρων πρασίνου με δραστηριότητες για τα παιδιά όλων των ηλικιών. Δραστηριότητες όπως τζόκινγκ, ποδηλασία, γωνιές ανάγνωσης, υπαίθριο σκάκι, badminton, αναρρίχηση, bouldering κ.ά.
3.       Δημιουργία χώρου διαδραστικής εκμάθησης της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής. Από την κατασκευή ομοιωμάτων αρχαίων πολεμιστών και κτιρίων με θέμα την αρχαία Θήβα, την Βυζαντινή, την σύγχρονη μέχρι την τέλεση εκδηλώσεων στον ίδιο χώρο.
4.       Κατασκευή νέων σχολικών αιθουσών και τραπεζαρίας σε όσα σχολεία απαιτείται για την λειτουργία ολοήμερου. Κατασκευή αιθουσών σε όλα τα σχολεία για την τέλεση εκδηλώσεων, εργαστηρίων πολιτισμού, τεχνών, γραμμάτων, επιστήμης και τεχνολογίας. Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε κάθε σχολείο του δήμου.
5.       Κατασκευή νέων αθλητικών δημοτικών εγκαταστάσεων, για όλα τα αθλήματα.
6.       Λειτουργία σχολών εκμάθησης κολύμβησης, κανώ, καγιάκ, ιστιοπλοϊας, ορειβασίας, κι όσων αθλημάτων δεν υπάρχουν αυτή την στιγμή. Συνεργασία με συλλόγους και φορείς που ήδη υπάρχουν στην πόλη. Αίτημα για υποστήριξη από τον δήμο.
7.       Λειτουργία εργαστηρίων πολιτισμού ( θέατρο, θεατρικό παιχνίδι, χορός, μουσική, δημοκρατία, κοινωνία πολιτών), τέχνης ( ζωγραφική, ψηφιδωτό, κεραμική, φωτογραφία κλπ) και γραμμάτων, επιστημών και τεχνολογίας σε όλα τα σχολεία της πόλης, πιθανά ακόμη και εκτός σχολικών κτιρίων. Αυτά θα λειτουργούν σε διαρκή καθημερινή βάση ανάλογα με την συμμετοχή που θα προκύψει. Θα αναζητηθούν συνεργασίες με φορείς που ήδη δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχο αντικείμενο.
8.       Θέσπιση και λειτουργία εργαστηρίου Δημοκρατίας και Δημοκρατικής Διακυβέρνησης. Στόχος η διαρκής εκπαίδευση των παιδιών στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις τους ως πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρχουν εργαστήρια όπου θα γίνονται μαθήματα μέσα από συμμετοχικό παιχνίδι.
9.        Δημιουργία προγράμματος για την επιβράβευση της απόδοσης των μαθητών όλων των τάξεων όλων των σχολείων. Η επιβράβευση θα περιέχει διάφορες μορφές. Από την δωρεάν συμμετοχή σε εκδρομές, την παροχή δώρων και βραβείων αριστείας, μέχρι την χρηματική υποστήριξη( υποτροφία ή αναζήτηση προγραμμάτων για υποτροφία) των βέλτιστων μαθητών για την συνέχιση των σπουδών τους σε κάποια από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Δέσμευση των μαθητών αυτών για την παροχή βοήθειας στην πόλη και στον τόπο με το πέρας των σπουδών τους.
10.   Λειτουργία εθελοντικού, κοινωνικού φροντιστηρίου για όσους το επιθυμούν, το οποίο θα λειτουργεί τις απογευματινές ώρες. Δημιουργία παρατηρητηρίου για την απόδοση των μαθητών και την ενισχυτική διδασκαλία όπου απαιτείται.
11.    Σχεδιασμός ετήσιου προγράμματος σχολικών εκπαιδευτικών εκδρομών σε θεσμικά όργανα της Ελλάδας και της Ε.Ε., σε πόλεις της Ε.Ε., σε θεματικά μουσεία της Ε.Ε.
12.   Σχεδιασμός ετήσιου προγράμματος εκπαιδευτικών διαγωνισμών σε όλα τα σχολεία της πόλης και προγράμματος συμμετοχής σε διαγωνισμούς σε εθνικό, Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο επίπεδο. Από ένα διαγωνισμό ζωγραφικής για το πώς φαντάζονται την δική τους πόλη, μέχρι το πώς φαντάζονται το σχολείο τους, την ζωή τους κλπ. Πέρα από την γνώση και την εμπειρία που αποκτούν τα παιδιά, υπάρχει σύστημα βαθμολόγησης των σχολείων από το οποίο αποκτούν δυνατότητα συμμετοχής σε διάφορα προγράμματα οικονομικής στήριξης και ανάπτυξης.
13.   Σχεδιασμός ετήσιου προγράμματος θεματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως θεατρικών παραστάσεων με θέμα την ιστορία της πόλης π.χ. βραδιά Πίνδαρου ή η μάχη των Πλαταιών, εκθέσεων ζωγραφικής ή άλλων κατασκευών που θα έχουν γίνει από τα παιδιά.
14.   Σχεδιασμός ετήσιων εκδηλώσεων και δράσεων ( όπως η έκδοση ημερολογίου, βιβλίων, τετραδίων, γραφικής ύλης κλπ) με στόχο την αύξηση των εσόδων του συλλόγου. Τα έσοδα θα διατίθενται πάντα με μοναδικό σκοπό την συνέχεια του κοινωφελούς έργου του συλλόγου.
15.   Σχεδιασμός ετήσιου συστήματος αξιολόγησης των δράσεων του συλλόγου. Θα αξιολογούν οι γονείς, τα παιδιά και οι δάσκαλοι. Θα σχολιάζουν, θα κρίνουν και θα προτείνουν.
16.   Λειτουργία θερινών σχολείων για όσα παιδιά το επιθυμούν με πρωταρχικό στόχο την πνευματική και ελεύθερη δημιουργία και έκφραση των παιδιών μέσα από το συνεργατικό παιχνίδι.
17.   Δημιουργία παρατηρητηρίου ποιότητας παιδείας και εκπαίδευσης στον Δήμο. Θα διεξάγει έρευνα για την ποιότητα της παιδείας στην πόλη. Επίσης για τα ποσά που δαπανώνται από το σύνολο των μελών ώστε να διαπιστώνεται κάθε φορά το ποσό που διατίθεται από το σύνολο των γονέων για την παιδεία και την εκπαίδευση των παιδιών μας. Επίσης θα ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την ποιότητα της παιδείας και της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, την ποιότητα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και το κόστος φοίτησης σε αυτά ( δίδακτρα, κόστος ζωής κλπ). Επίσης για την ποιότητα και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης μετά το πέρας των σπουδών. Θα διοργανώνει ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού με ουσία, στις οποίες θα βοηθάει στην αναγνώριση του δρόμου που θα πρέπει να ακολουθήσει το κάθε παιδί για να πετύχει στις μελλοντικές επαγγελματικές του επιδιώξεις.
18.   Σύσταση μόνιμης σχολής γονέων για την συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα θέματα που άπτονται του γονικού έργου. Από την συμμετοχή των γονιών στην παιδεία, το διάβασμα στο σπίτι μέχρι την ψυχολογική ή άλλη υποστήριξη σε θέματα ανατροφής.
19.   Πρόταση στην Δημοτική Αρχή για την υποστήριξη και βοήθεια όσων ιδιωτικών ή άλλων επιχειρήσεων στηρίξουν το έργο των συλλόγων ή της ένωσης συλλόγων, άμεσα ή έμμεσα. Σύστημα επιβράβευσης για τις επιχειρήσεις που θα προσφέρουν στο έργο του συλλόγου.
20.   Συνεργασία με την δημοτική βιβλιοθήκη για την έναρξη προγραμμάτων δανεισμού βιβλίων, συστήματος επιβράβευσης, δραστηριοτήτων πολιτισμού, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν μια πιο οικεία σχέση με το βιβλίο, τον πολιτισμό και την γνώση.
21.   Έναρξη προγραμμάτων παιδικού εθελοντισμού για όλα τα θέματα που άπτονται της κοινωνικής ζωής της πόλης.
22.   Εξέταση πιθανότητας δημιουργίας πειραματικού σχολείου στην πόλη, στα πρότυπα του καλύτερου εκπαιδευτικού συστήματος στον κόσμο.
23.   Σχεδιασμός λειτουργιών του συλλόγου. Σχεδιασμός των υπηρεσιών και της μεθόδου που θα επιλεγεί για την έναρξη, την συνέχεια, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και διαρκή βελτίωση των δράσεων.
24.   Αναζήτηση δραστηριοτήτων που μπορούν να συμμετάσχουν τα παιδιά με κοινές ομάδες π.χ. παρακολούθηση και συζήτηση εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Αναζήτηση φορέων συνεργασίας με τον σύλλογο και τις δραστηριότητές του.
25.   Αναζήτηση συνεργασίας με τους συλλόγους διδασκόντων για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς, την παροχή εμπειρίας και την εκπόνηση προτάσεων για την βελτίωση των λειτουργιών και του έργου του συλλόγου, της ποιότητας της παιδείας και του εκπαιδευτικού συστήματος στην πόλη. Θέσπιση συστήματος επιβράβευσης των εκπαιδευτικών που θα παράγουν σημαντικό έργο.
26.   Δημιουργία γραφείου που θα στεγάζεται ο σύλλογος ή/και η ένωση των συλλόγων.
27.   Διενέργεια συζήτησης και διενέργεια ψηφίσματος από την/τις γενικές συνελεύσεις συλλόγων γονέων για την πρόσληψη προσωπικού με σκοπό την υποστήριξη όλων των δράσεων και δραστηριοτήτων του συλλόγου σε διαρκή βάση.
28.   Θέσπιση συστήματος επιβράβευσης των γονέων που θα προσφέρουν στον σύλλογο και στις δραστηριότητές του.
29.  Εκμετάλλευση του άλσους του Μοσχοποδίου και της Αγίας Τριάδας για την δημιουργία πάρκων αναψυχής και δημιουργικής απασχόλησης.
30. Εκμετάλλευση των ξενώνων του Δήμου στο Μοσχοπόδι.
31. Δημιουργία ποδηλατόδρομων.
32. Φροντίδα των αδέσποτων ζώων στην πόλη με εθελοντική συμμετοχή των παιδιών και των γονέων.
33. Κατασκευή υποδομών για αναψυχή, ψυχαγωγία και δημιουργία. Κατασκευή κολυμβητήριου.
34. Κατασκευή ζωολογικού κήπου.
35. Η οικονομική κρίση μπορεί να αποφευχθεί με την βοήθεια μιας ποιοτικής παιδείας. Προσφέροντας στα παιδιά την δυνατότητα να απελευθερώσουν την δύναμη της δημιουργίας που κρύβουν μέσα τους.
36.  Δημιουργία σχεδίων δράσης, βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ώστε να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή των προτάσεων που μπορούν να γίνουν τώρα, σήμερα, και να γίνει προγραμματισμός για όσες απαιτούν χρόνο.
37. Δράσεις κατά του ρατσισμού.
38. Διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της παιδείας.
39. Αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία.
40.Πρόσληψη περισσότερων δασκάλων όπου απαιτείται ιδιαίτερα για την αποτελεσματική λειτουργία του ολοήμερου σχολείου. Μείωση των απαιτούμενων ωρών εργασίας στο σπίτι.
41. Αύξηση της χρηματοδότησης των Δήμων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του συνόλου των ελλείψεων στα σχολεία.
42. Αύξηση των αποδοχών των διδασκόντων στα επίπεδα των ανεπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
43. Άμεση παύση των περικοπών για την παιδεία.
44. Χρηματοδότηση προγράμματος προληπτικής ιατρικής για όλα τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία.
45. Έναρξη επισκέψεων από παιδοψυχολόγο για συζήτηση με τους γονείς και τα παιδιά και τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων και επίλυσή τους με την βοήθεια του ειδικού.

Το πρόγραμμα δράσης βελτιώνεται και ανανεώνεται συνεχώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου